13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπνολογίας, Αθήνα 2023

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπνολογίας, Αθήνα 2023

Για ακόμη μια χρονιά εδώ στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπνολογίας , με ομιλία μου για την “Ψυχική ανθεκτικότητα και την ποιότητα του ύπνου κατά την πανδημία COVID-19”. Μια έρευνα που διεξήχθη κατά το πρώτο lockdown και σύντομα περιμένουμε να δημοσιευτεί. Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένα ψυχολογικό χαρακτηριστικό που λειτουργεί συχνά ως προστατευτικός παράγοντας για την ψυχική υγεία αλλά και σε δυνάμει ψυχοπαθολογία.