Εργαστήριο: “Χρόνια αϋπνία και παραϋπνίες- CBT-I”, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Ηράκλειο Κρήτης 2022

Εργαστήριο: “Χρόνια αϋπνία και παραϋπνίες- CBT-I”, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Ηράκλειο Κρήτης 2022

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΫΠΝΙΑ & ΠΑΡΑΫΠΝΙΕΣ; Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CBT-I)

Εισαγωγή: Η αϋπνία είναι η πιο συχνή διαταραχή ύπνου στο γενικό πληθυσμό. Ο βασικός μηχανισμός της αϋπνίας
είναι η συναισθηματική, νοητική και φυσιολογική υπερδιέγερση. Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία
(CBT-I) είναι η ψυχολογική θεραπεία εκλογής για την αϋπνία. Πολυάριθμες ερευνητικές μελέτες υποστηρίζουν την
αποτελεσματικότητα της (CBT-I) και πλέον θεωρείται ως η θεραπεία εκλογής για την αϋπνία. Η CBT-I είναι μια θεραπεία
χωρίς κινδύνους ή παρενέργειες. Τέλος, νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η CBT-I είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον
φαινότυπο της αυπνίας με κανονική διάρκεια ύπνου.
Οι παραϋπνίες ανήκουν στις διαταραχές ύπνου και συμβαίνουν κατά το ΝREM και REM ύπνο. Οι παραϋπνίες
κατηγοριοποιούνται σε NREM παραϋπνίες, στις οποίες συγκαταλέγεται: η υπνοβασία, ο υπνικός τρόμος, οι συγχυτικές
αφυπνίσεις, η sexsomnia και η διαταραχή νυχτερινής υπερφαγίας και στις REM παραϋπνίες, οι οποίες είναι η διαταραχή
εφιαλτών, η υπνική παράλυση, η διαταραχή συμπεριφοράς κατά τον ύπνου REM. Πολλές φορές οι παραϋπνίες
δεν γίνονται αντιληπτές από τον ίδιο τον ασθενή, αλλά προκαλούν ημερήσια συμπτώματα και δυσκολίες, κάτι που
επηρεάζει την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική του ζωή. Πρόσφατες ερευνητικές μελέτες δείχνουν ότι η
Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, κυρίως μέσω συμπεριφορικών χειρισμών δείχνει να είναι αποτελεσματική στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων των παραϋπνιών.
Στόχος: Το εργαστήριο έχει ως στόχο να εισάγει τις βασικές θεωρίες και παρεμβάσεις/τεχνικές της CBT-I
Περιεχόμενο: Θα παρουσιαστούν οι κύριες παρεμβάσεις της CBT-I (εκπαιδευτικές, συμπεριφορικές και γνωσιακές)
και οι στόχοι της κάθε παρέμβασης με έμφαση στον έλεγχο της υπερδιέγερσης. Συγκεκριμένα, θα αναλυθεί το πλαίσιο
εφαρμογής της εκπαίδευσης στον ύπνο, της υγιεινής του ύπνου και των παρεμβάσεων ελέγχου του ερεθίσματος,
περιορισμού του ύπνου, της γνωσιακής αναδόμησης της ανησυχίας για τον ύπνο και της πρόληψης της υποτροπής.
Το εργαστήριο περιλαμβάνει παραδείγματα από κλινικά περιστατικά και ασκήσεις εφαρμογής παρεμβάσεων.
Εισηγητές:
Καραταράκη Μαρία, Τομέας Ψυχιατρικής & Επιστημών Συμπεριφοράς, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης.


Νταφούλη Μαίρη, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εργαστήριο Ύπνου, Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν. Αθήνα