6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη 2019

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη 2019

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη
Μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στο ίδιο στρογγυλό τραπέζι με σημαντικούς ανθρώπους που καθόρισαν την επιστημονική μου πορεία. Άλλο ένα πολύ επιτυχημένο τραπέζι και συνέδριο έφτασε στο τέλος του.  #cbt2019

 

Διαταραχές του Ύπνου και η συμβολή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπισή τους
Προεδρείο: Δ. Δικαίος, Β. Τσάρα

Νευροφυσιολογία του ύπνου και της αϋπνίας

Δ. Δικαίος

Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία της Αϋπνίας (CBT-I)

Μ. Nταφούλη

Σύνδρομο Απνοιών κατά τον Ύπνο: Νοητική έκπτωση και η ψυχομετρική εκτίμησή της
Π. Στειρόπουλος

Συμπεριφορικές παρεμβάσεις για την αποδοχή της θεραπευτικής εφαρμογής της μάσκας θετικής πίεσης (CPAP)
Δ. Σιώπη