Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

H συμβουλευτική βοηθά το άτομο να αντιμετωπίσει τρέχοντα προβλήματα στο «εδώ και τώρα», αναφορικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις (γάμος, ανατροφή παιδιών) αλλά και προβλήματα καθημερινής διαχείρισης.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, ακολουθώ τη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση τόσο στην κατανόηση όσο και στη θεραπευτική παρέμβαση των  προβλημάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, το κάθε άτομο αντιμετωπίζεται ως ένα όλο, με βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνιστώσες.

Το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο είναι ταυτόχρονα φιλοσοφία της κλινικής φροντίδας και ένας πρακτικός οδηγός. Από φιλοσοφική άποψη είναι τρόπος κατανόησης πως η νόσος επηρεάζεται από πολλαπλά επίπεδα της οργάνωσης από το κοινωνικό έως το µοριακό. Στο πρακτικό µέρος, είναι τρόπος κατανόησης της υποκειµενικής εµπειρίας του ασθενούς ως ένας ουσιώδης παράγων που συµβάλλει στην ακριβή διάγνωση, στην έκβαση και στην ανθρωπιστική φροντίδα [1].

 

  1. Borrell-Carrió, F., A.L. Suchman, and R.M. Epstein, The biopsychosocial model 25 years later: principles, practice, and scientific inquiry. The Annals of Family Medicine, 2004. 2(6): p. 576-582.