Κλινική εποπτεία

Η εποπτεία αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην ανάπτυξη ενός θεραπευτή. Αποτελεί μια διαδικασία προσωπικής αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης.

Μέσα από την πολυετή μου εμπειρία στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο σε χώρους ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (βλ.βιογραφικό), αλλά και από την πιστοποίησή μου ως επόπτρια μέσα από το πρόγραμμα “On becoming and remaining a competent CBT supervisor από την Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας με την υποστήριξη της EABCT, παρέχω τη δυνατότητα εποπτείας σε ατομικό επίπεδο με τη διεξαγωγή των εποπτικών συναντήσεων να γίνεται δια ζώσης ή από απόσταση.

Το αντικείμενο των εποπτικών συναντήσεων αφορά κυρίως σε θέματα που άπτονται της θεραπευτικής προσέγγισης μέσω της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT), αλλά και την εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπεία (CBT)  στις διαταραχές ύπνου, συγκεκριμένα την CBT-I που εστιάζει στην θεραπεία της αϋπνίας.

Ο στόχος των εποπτικών συναντήσεων είναι η καλύτερη κατανόηση της κατά περίπτωση νοσολογικής οντότητας, η εκπαίδευση των θεραπευτικών τεχνικών μέσω της εφαρμογής τους στο συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς και η διαχείριση προβλημάτων κατά την θεραπευτική διαδικασία.