Πρόληψη, Διάγνωση και Θεραπεία των Διαταραχών Ύπνου

Πρόληψη, Διάγνωση και Θεραπεία των Διαταραχών Ύπνου

Πρόληψη

Η πρόληψη αποτελεί σημαντικό παράγοντα έγκαιρης διάγνωσης των Διαταραχών ΄Υπνου, μιας και κάποιες από αυτές αναπτύσσονται μετά από κακή χρήση ή μη γνώση των βασικών κανόνων υγιεινής του ύπνου.Το άτομο μπορεί να μάθει, να εξοικειωθεί και να εφαρμόσει συμπεριφορές (good sleep habits) που θα τον θωρακήσουν από την εμφάνιση μιας Διαταραχής Ύπνου.

 

Aξιολόγηση/Διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται σε αντικειμενικές μετρήσεις, όπως είναι η Ακτιγραφία

αλλά και σε υποκειμενικές μετρήσεις όπως είναι το ημερολόγιο ύπνου, τα ερωτηματολόγια και sleep-related tasks.

 

Θεραπεία

Η θεραπευτική αντιμετώπιση που ακολουθείται βασίζεται στην εκάστοτε διαγνωστική οντότητα.

Για τη βελτίωση του ύπνου, ακολουθείται η τεχνική του sleep coaching, που έχει ως στόχο να ενισχύσει τις ορθές υπνικές συμπεριφορές και να αποφύγει τις μη λειτουργικές, με βασική αρχή να πετύχουμε έναν αναζωογονητικό ύπνο.

Η θεμελιώδης θεραπευτική προσέγγιση που εφαρμόζεται στις διαταραχές ύπνου, είναι η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

Είναι παγκοσμίως αποδεκτό πως η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την Αυπνία (CBT-I) [1]. Στόχος της θεραπείας είναι η αλλαγή του τρόπου σκέψης για το πρόλβημα ύπνου και η αλλαγή της υπνικής ή μη συμπεριφοράς και συνηθειών σχετικά με αυτό [2]. Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι ακόμη και συννοσηρές διαταραχές, όπως η Κατάθλιψη τείνουν να βελτιώνονται μέσω της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας για την Αυπνία (CBT-I) [3].

 

  1. Riemann, D., et al., European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res, 2017. 26(6): p. 675-700.
  2. Morin, C.M., Cognitive-behavioral approaches to the treatment of insomnia. J Clin Psychiatry, 2004. 65 Suppl 16: p. 33-40.
  3. Cunningham, J.E.A. and C.M. Shapiro, Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia (CBT-I) to treat depression: A systematic review. J Psychosom Res, 2018. 106: p. 1-12.

 

Sleep Well, Live Better !