Διαχείριση στρες (Stress management)

Διαχείριση στρες (Stress management)

Το Stress είναι η αντίδραση του σώματος σε κάθε αλλαγή η οποία απαιτεί προσαρμογή ή απάντηση. Το σώμα ανταποκρίνεται σε αυτές τις αλλαγές με σωματικό, ψυχικό και συναισθηματικό τρόπο. Το stress αποτελεί φυσιολογική αντίδραση της ανθρώπινης ύπαρξης. Υπάρχουν όμως φορές, που διαχειριζόμαστε με λαθεμένο τρόπο το stress μας, με αποτέλεσμα αυτό να επιδρά στο σώμα, στις σκέψεις και στα συναισθήματά μας.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι διαχείρισής του, με τον πιο πρόσφατα διαδεδομένο παγκοσμίως, το Mindfulness-Based Stress Reduction[1]. O στόχος του είναι η καλλιέργεια μιας συνειδητής στάσης ζωής, η οποία βοηθά στο να διατηρούμε την ψυχική μας ισορροπία.

Ακόμη, οι τεχνικές χαλάρωσης μέσω της προοδευτικής μυϊκής χαλάρωσης[2] του σώματος και της ανακούφισης του μυαλού μας, από αρνητικές και αγχογόνες σκέψεις και μέσω της εκπαίδευσης στην διαφραγματική αναπνοή, βοηθούν στην ψυχική μας αναζωογόνηση.

 

  1. Kabat-Zinn, J., et al., Effectiveness of a meditation-based stress reduction program in the treatment of anxiety disorders. Am J Psychiatry, 1992. 149(7): p. 936-43.
  2. McCallie, M.S., C.M. Blum, and C.J. Hood, Progressive muscle relaxation. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 2006. 13(3): p. 51-66.